Jaarberichten | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2021

Zoals elk jaar doet het bestuur verslag van hetgeen zich in het afgelopen jaar heeft voorgedaan en wat door het bestuur is aangepakt.

Corona impasse

Een belangrijke doelstelling van Stichting Over Holland is het activeren van de relatie tussen kunst en cultuur en de maatschappij. Het jaar 2021 werd net als het jaar 2020 gedomineerd door grote beperkingen die de samenleving in acht moest nemen om de gevolgen van corona beheersbaar te houden. Deze restricties waren er de oorzaak van dat genoemde doelstelling behoudens de Over Hoop Prijs 2020 niet uitgevoerd en behaald kon worden.

De Over Hoop Prijs

In mei 2017 besloot het bestuur een jaarlijkse prijs ‘ten algemenen nutte’ in het leven te roepen bestaande uit een trofee en een bedrag ter grootte van 25.000 euro voor een vernieuwend initiatief in het voorafgaande jaar. Deze prijs, de Over Hoop Prijs, werd over het jaar 2017 toegekend aan Sociëteit SEXYLAND in Amsterdam, waar iedere dag telkens aan een andere eigenaar onderdak wordt geboden om er een eigen initiatief te ontplooien. Over het jaar 2018 werd de Over Hoop Prijs toegekend aan de Bedside Singers Amsterdam, een koor dat mensen toezingt die op de drempel van leven naar dood verkeren. 

Voor de Over Hoop Prijs 2019 werden, zoals in de jaren daarvoor, op 28 december 2019 paginagrote advertenties geplaatst in NRC Next en NRC Handelsblad, en in de Volkskrant. De plaatsing werd in die kranten herhaald op 18 januari 2020.
De jury – bestaande uit Jan Christiaan Braun (voorzitter), Irma Boom, Sacha Bronwasser, Aukje Dekker, Chris Keulemans en Rixt Hulshoff Pol – ontving 160 voordrachten.

Veel van die voordrachten noopten tot een nader bezoek op locatie. Vanwege de ‘intelligente lockdown’ in verband met de Corona crisis was het bezoeken van die projecten om tot een afgewogen oordeel te komen, voor de jury niet mogelijk. Aangezien dit een eerlijke besluitvorming in de weg stond, werd besloten de prijs voor het jaar 2019 niet toe te kennen.

Voor de Over Hoop Prijs 2020 werden, gelijk in de jaren daarvoor, op 24 december 2020 paginagrote advertenties geplaatst in NRC Next en NRC Handelsblad, en in de Volkskrant. De plaatsing werd herhaald op 16 januari 2021. De kern van deze advertentie luidde:

Wie bracht in 2020 in ons land in de relatie tussen cultuur en maatschappij een grensverleggende ontwikkeling tot stand of lanceerde een vernieuwend idee?
Welke persoon of organisatie haalde in onze samenleving op sociaal cultureel gebied in positieve zin iets wezenlijks overhoop?
Het meest innovatieve en sympathieke initiatief wordt door Stichting Over Holland beloond met de Over Hoop Prijs van 25.000 euro.

De jury – bestaande uit Jan Christiaan Braun (voorzitter), Irma Boom, Deirdre Carasso, Aukje Dekker, Chris Keulemans en Rixt Hulshoff Pol – ontving 281 voordrachten.

Veel van deze voordrachten betroffen sympathieke, maar vaak tijdelijke initiatieven die opkwamen als reactie op corona en de maatregelen en de gevolgen daarvan voor de samenleving. De jury ontving meer voorstellen op het gebied van klimaat en duurzaamheid dan in andere jaren.

Na een grondige toetsing restte een shortlist van 10 nominaties.
Criteria waren onder meer: ten algemenen nutte, zowel hoopgevend als overhoophalend, vernieuwend en uitstijgend boven andere lofwaardige initiatieven. Uit de shortlist koos de jury tenslotte unaniem voor een winnaar die volgens haar aan alle kwalificaties voldoet: Zetje In.

Het platform Zetje In haalde in 2020 op sociaal-cultureel gebied zonder meer iets wezenlijks overhoop. En wel aan de basis, in het onderwijs, voor de komende generaties. Veronika Vygon (18), Sohna Sumbunu (18) en Lakiescha Tol (19) zijn drie vriendinnen die willen leven in een samenleving waarin gelijkwaardigheid de norm is en iedereen zich thuis voelt. Ze strijden tegen racisme en discriminatie en gaan uit van het beginsel dat vooroordelen jegens kleur, culturele achtergrond, gender, geaardheid en religie afnemen als er van jongs af aan aandacht aan wordt besteed in het onderwijs.
Hun burgerinitiatief werd in korte tijd ondertekend door ruim 60.000 mensen. De petitie leidde tot een kamermotie die werd aangenomen. Het Ministerie van Onderwijs implementeert de motie nu door de kerndoelen in het onderwijs aan te scherpen.

Op 16 juni 2021 werd het juryrapport op de website overhoop.org bekend gemaakt met daarin als verantwoording:

De jury van de Over Hoop Prijs 2020 is diep onder de indruk van de onstuitbare energie, de vakkundigheid van de campagne en de zorgvuldig uitgestippelde ambities van Zetje In. En vooral vanwege de noodzaak om nu, eindelijk, stelselmatig aandacht te besteden aan racisme en discriminatie in de klaslokalen van Nederland. Dit alles maakt Zetje In de unaniem gekozen winnaar van de Over Hoop Prijs van het veelbewogen jaar 2020.

Naast Zetje In bestond de shortlist van de Over Hoop Prijs 2020 uit:
Ambassade van de Noordzee in Amsterdam, Coronaproof Boijmans Ahoy drive-thru museum in Rotterdam, de klimaatweg van Piet Zijlstra in Leek, Doe mee met je AOW van Hein en Corine Muller in Bussum, de 3D geprinte oesterbank, het Flying-V onderzoeksproject van de TU Delft, #Hoe gaat het echt met je in Amsterdam, de documentairereeks Klassen van Ester Gould en Sarah Sylbing, 52 weken Duurzaam van Serge Calon, Ivo de Boer, Caro Buiskool en Laura van Lee.

Op 16 juni 2021 plaatste het ANP een bericht op het net dat alom door de media werd opgepakt. Daarnaast verscheen diezelfde dag een paginagroot artikel in de Volkskrant, zo ook op 17 juni 2021 in NRC Next en in NRC Handelsblad. De Over Hoop Prijs 2020 werd op 24 juni 2021 in Sociëteit SEXYLAND in Amsterdam door de jury in aanwezigheid van wethouder Marjolein Moorman van de gemeente Amsterdam aan Sohna Sumbunu, Lakiescha Tol en Veronika Vigon van het platform Zetje In overhandigd.

Museum Overholland


In het verslagjaar is in opdracht van het bestuur voortgegaan met het bijeenbrengen en digitaliseren van al het materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van het Museum Overholland in Amsterdam en van het museum ‘extra muros’.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen_2021 >