Jaarberichten | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2022

Zoals elk jaar doet het bestuur verslag van hetgeen zich in het afgelopen jaar heeft voorgedaan en wat door het bestuur is aangepakt.

Corona impasse

Een belangrijke doelstelling van Stichting Over Holland is het activeren van de relatie tussen kunst en cultuur en de maatschappij. Het jaar 2022 werd net als de voorafgaande jaren gedomineerd door grote beperkingen die de samenleving in acht moest nemen om de gevolgen van corona beheersbaar te houden. Deze restricties waren er de oorzaak van dat genoemde doelstelling behoudens de Over Hoop Prijs 2021 niet uitgevoerd en behaald kon worden.

De Over Hoop Prijs

In mei 2017 besloot het bestuur een jaarlijkse prijs ‘ten algemenen nutte’ in het leven te roepen bestaande uit een trofee en een bedrag ter grootte van 25.000 euro voor een vernieuwend initiatief in het voorafgaande jaar. Deze prijs, de Over Hoop Prijs, werd over het jaar 2017 toegekend aan Sociëteit SEXYLAND in Amsterdam, waar iedere dag telkens aan een andere eigenaar onderdak wordt geboden om er een eigen initiatief te ontplooien. Over het jaar 2018 werd de Over Hoop Prijs toegekend aan de Bedside Singers Amsterdam, een koor dat mensen toezingt die op de drempel van leven naar dood verkeren.

Voor de Over Hoop Prijs 2019 werden, zoals in eerdere jaren, op 28 december 2019 paginagrote advertenties geplaatst in NRC Next en NRC Handelsblad, en in de Volkskrant. De plaatsing werd in die kranten herhaald op 18 januari 2020. De jury ontving 160 voordrachten.

Veel van die voordrachten noopten tot een nader bezoek op locatie. Vanwege de ‘intelligente lockdown’ in verband met de Corona crisis was het bezoeken van die projecten om tot een afgewogen oordeel te komen, voor de jury niet mogelijk. Aangezien dit een eerlijke besluitvorming in de weg stond, werd besloten de prijs voor het jaar 2019 niet toe te kennen.

Over het jaar 2020 werd de Over Hoop Prijs toegekend aan het platform Zetje In vanwege hun inspanningen om stelselmatig aandacht te gaan besteden aan racisme en discriminatie in de klaslokalen van Nederland.

Voor de Over Hoop Prijs 2021 werden op 24 december 2021 paginagrote advertenties geplaatst in NRC Handelsblad en in de Volkskrant. De plaatsing werd herhaald op 15 januari 2022. De kern van deze advertentie luidde:

Wie bracht in 2021 in ons land in de relatie tussen cultuur en maatschappij een grensverleggende ontwikkeling tot stand of lanceerde een vernieuwend idee? Welke persoon of organisatie haalde in onze samenleving op sociaal cultureel gebied in positieve zin iets wezenlijks overhoop? Het meest innovatieve en sympathieke initiatief wordt door Stichting Over Holland beloond met de Over Hoop Prijs van 25.000 euro.

De jury – bestaande uit Jan Christiaan Braun (voorzitter), Irma Boom, Deirdre Carasso, Aukje Dekker, Chris Keulemans en Rixt Hulshoff Pol ontving 127 voordrachten van alom bekende tot puur lokale artistieke en maatschappelijke persoonlijkheden of organisaties. Er sprak veel vertrouwen uit in de impact van kunst op de samenleving. Innovatieve acties op het gebied van klimaat en duurzaamheid werden vaak kandidaat gesteld. De nodige aandacht was er ook voor initiatieven die de impasse van de lockdowns wilden doorbreken.

Na een grondige toetsing restte een shortlist van 10 nominaties. Criteria waren onder meer: ten algemenen nutte, zowel hoopgevend als overhoophalend, vernieuwend en uitstijgend boven andere lofwaardige initiatieven. Uit de shortlist koos de jury tenslotte unaniem voor een winnaar die volgens haar aan alle kwalificaties voldoet: de SunGlacier van Ap Verheggen.

Met de SunGlacier haalde Ap Verheggen in 2021 op sociaal-cultureel gebied zonder meer iets wezenlijks overhoop. Water maken waar (bijna) geen water is. Zuiver en voor iedereen toegankelijk. Juist in die gebieden waar de klimaatcrisis zorgt voor een alarmerende groei van hitte en droogte. Het lijkt onmogelijk, maar het kan. Kunstenaar en uitvinder Ap Verheggen bewees het.

Dat bewijs kwam, na jaren van onderzoek, op de World Expo 2020 in Dubai, die vanwege corona werd uitgesteld tot 2021. Van het volledig circulaire Nederlandse paviljoen was de SunGlacier de kern en de grote blikvanger. Bij een buitentemperatuur van 33 graden stonden koning Willem-Alexander en koningin Maxima binnen onder een paraplu.

De noodzaak is duidelijk. Ruim 700 miljoen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot drinkwater. Experts voorspellen dat de oorlogen van de toekomst gaan over water, als er niets gebeurt. ‘Daar kunnen wij met dit apparaat iets aan doen,’ zegt Verheggen. Zon, zwaartekracht en lucht zijn overal ruim en gratis voorhanden. Die doen het werk. Verder heeft de SunGlacier vijf cruciale onderdelen nodig. Een zonnepaneel. Een accu. Een waterpomp. Een koeler en een vat. Allemaal in klein formaat. En dan?

In de SunGlacier wordt buitenlucht door een koude regendouche geblazen. De waterdamp van de buitenlucht condenseert tegen de koude vallende waterdruppels, die in volume toenemen als ze omlaag vallen. Op deze manier krijg je een “groeiende waterval”. Een koelertje en een waterpomp zorgen ervoor dat het water steeds weer opnieuw gekoeld wordt, naar boven wordt gepompt en door de regendouche weer naar beneden valt. Het volume van het water groeit op deze manier constant. Het water dat gewonnen wordt kan je opslaan in een reservoir of direct gebruiken.

In Dubai produceerde de SunGlacier al 1200 liter water per dag. Een kleinere versie, de Droppler 20, ontwikkeld met steun van het Ministerie van Defensie voor droge en hete gebieden als Mali, produceert tot 30 liter per dag. Het patent op de SunGlacier technologie is verleend. Grote bedrijven zijn geïnteresseerd. Wereldwijde distributie is een kwestie van tijd.

Op 16 juni 2022 werd het juryrapport op de website overhoop.org bekend gemaakt met daarin als verantwoording:

De jury van de Over Hoop Prijs 2021 heeft grote bewondering voor Ap Verheggen. Met het visionaire van de kunstenaar, het uithoudingsvermogen van de pionier, de niet aflatende nieuwsgierigheid van de uitvinder en het engagement van een wereldburger werkt hij aan een betaalbare, uitvoerbare en opschaalbare oplossing voor de levensbedreigende waterschaarste van nu en de toekomst. Omdat hij zijn beperkingen kent omringt hij zich met wetenschappers, onderzoekers en ingenieurs die kunnen waarmaken wat hij voor zich ziet. Hij werkt collectief aan een collectief probleem. Dit alles maakt de SunGlacier van Ap Verheggen de unaniem gekozen winnaar van de Over Hoop Prijs 2021.

Naast de SunGlacier bestond de shortlist van de Over Hoop Prijs 2021 uit: Circus Andersom in Amsterdam, Het Depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Ramsey Nasr in Amsterdam, Stichting Kunstambassade in Rotterdam, Stichting Musea Bekennen Kleur in Amsterdam, Teun Toebes in Utrecht, De Wasstraat in Deventer, Wieteke van Zeil, en De Bijlmer Bookstore in Amsterdam.

Op 16 juni 2022 plaatste het ANP een bericht op het net dat alom door de media werd opgepakt. Daarnaast verscheen diezelfde dag over drie pagina’s een artikel in de NRC. De Over Hoop Prijs 2021 werd op 24 juni 2022 in het Museon in Den Haag, in aanwezigheid van de oudcommandant der strijdkrachten Tom Middendorp, door de jury aan Ap Verheggen overhandigd.

Museum Overholland

In het verslagjaar is in opdracht van het bestuur voortgegaan met het bijeenbrengen en digitaliseren van al het materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van het Museum Overholland in Amsterdam en van het museum ‘extra muros’.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen_2022 >