STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Realisatie 2015 Realisatie 2014
Baten
Uit giften 102.500 102.500
Uit fondsen 151.503 126.776
Overige baten 0 2.240
———— ————
Som der baten 254.003 231.516
Lasten
Kosten voor instandhouding fondsen 8.027 10.203
Kosten besteed aan doelstellingen
Personeel 6.226 7.050
Afschrijvingen 707 998
Bureau 51.552 46.872
Extern onderzoek 82.339 80.178
Uitvoeringskosten 18.638 30.411
Wetenschappelijk onderzoek 0 13.692
Publicatie 0 87.818
Rente 569 94
———— ————
160.031 267.113
———— ————
168.058 277.316
———- ———-
Saldo 85.945 (45.800)
————     ————  

 

Jaarbericht 2015 >