Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel:

het aktiveren van de relatie tussen cultuur en kunst, en de maatschappij,
het bevorderen van de wetenschap van cultuur en kunst en het stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen in de praktijk van – en in het denken over cultuur en kunst, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bijdraagt.
De werkzaamheden van de stichting zijn in het bijzonder gericht op de Nederlandse samenleving.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
• het nemen van initiatieven tot, alsmede het bevorderen en tot uitvoering (laten) brengen van projecten, aktiviteiten, wetenschappelijk onderzoek, en
• het in brede kring bekendheid geven aan – en belangstelling wekken voor bedoelde projecten, aktiviteiten en onderzoek.

De doelstelling geniet prioriteit boven vermogensvorming.