Over de stichting

Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) leden, die respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester zijn. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
In en buiten rechte wordt de stichting vertegenwoordigd door tenminste twee (2) gezamenlijk handelend bestuursleden.

De stichting kent geen beloning toe aan leden van haar bestuur voor hun werkzaamheden. Door een bestuurder in die hoedanigheid gemaakte kosten ten behoeve van de verwerkelijking van de doelstelling van de stichting, worden vergoed. De stichting heeft op dit moment geen werknemers.

Het bestuur bestaat uit:
• de heer Jan Christiaan Braun, voorzitter en penningmeester
• mevrouw Jacqueline Schaap, secretaris,
• mevrouw Irma Boom,
• de heer Chris Keulemans.

Stichting Over Holland
Rijksstraatweg 14, 3631 AC Nieuwersluis

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland onder nummer 41181731

Geregistreerd bij de belastingdienst als culturele ANBI
onder nummer 008508331 (RSIN)