STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie 2016 Realisatie 2015
Baten
Uit giften 102.500 102.500
Uit fondsen 87.942 151.503
Overige baten 0 0
———— ————
Som der baten 190.442 254.003
Lasten
Kosten voor instandhouding fondsen 10.427 8.027
Kosten besteed aan doelstellingen
Personeel 7.051 6.226
Afschrijvingen 707 707
Bureau 54.533 51.552
Extern onderzoek (27.275) 82.339
Uitvoeringskosten 27.549 18.638
Wetenschappelijk onderzoek 8.313 0
Publicatie 500 0
Rente 306 569
———— ————
71.684 160.031
———— ————
82.111 168.058
———— ————
Saldo 108.331 85.945
————     ————  

 

Jaarbericht 2016 >